Functies van de bodem

Gezonde planten leven op een gezonde bodem en in gezonde planten vindt fotosynthese optimaal plaats. (fotosynthese: omzetten van koolstofdioxide en water onder invloed van zonlicht in zuurstof en glucose) Die fotosynthese is essentieel voor al het leven op aarde zowel vanwege de zuurstof die daarbij ontstaat als vanwege de productie van koolstofverbindingen, direct of indirect alle voeding voor mensen en dieren.

Fotosynthese - Bodemwereld

Naast de rol van de bodem als leverancier van voedingsstoffen aan planten, draagt een gezonde bodem ook bij aan weerbaarheid van vegetatie tegen ziekten en plagen en het vermogen van vegetatie om om te gaan met meer weersextremen (droogte en neerslagextremen). Daarnaast voorkomt een gezonde bodem erosie door wind of water door het creëren van een betere structuur.

Ten slotte hebben gezonde levende bodems een actieve en grote koolstofkringloop waardoor meer koolstof in de bodem wordt vastgelegd en er dus minder in de atmosfeer aanwezig is.