Bodemvoedselweb

Bodemvoedselweb analyse volgens de Soil Food Web methode

Om vast te stellen in welke staat een bodem verkeert kan Bodemwereld het aanwezige leven analyseren en inzichtelijk maken middels een bodemvoedselwebanalyse.

soil food web

De volgende groepen microbiologie worden daarbij in beeld gebracht

Bacterie - Bodemwereld

 

Bacteriën

 
 

Schimmels - Bodemwereld

 

Schimmels

 
 

Protozoa - Bodemwereld

 

Protozoa

 
 

Nematoden - Bodemwereld

 

Nematoden

 
 

In deze soortgroepen bestaan zowel gunstige als ongunstige soorten. In grote lijnen kunnen ongunstige soorten een indicatie zijn van zuurstofarme omstandigheden die het gevolg kunnen zijn van bijvoorbeeld bodemcompactie, sterke bodemverstoring of toxische omstandigheden voor gunstige microben.

Met een bodemvoedselwebanalyse wordt van de vier soortgroepen in kaart gebracht

  • of en in welke hoeveelheid ze in de bodem aanwezig zijn
  • of er sprake is van gunstige of ongunstige organismen.

De analyse wordt gedaan met behulp van een microscoop.

Op afspraak kunnen naast analyseresultaten ook foto’s of videobeelden van de analyse worden meegeleverd bij de analyseresultaten.

Microscoop Bodemwereld